Pastoraal contact

De pastoor brengt geregeld uit eigen beweging een bezoek aan parochianen. U kunt echter altijd om een bezoek vragen en een afspraak maken.
Bij opname in een ziekenhuis wordt u verzocht dit aan de pastoor door te (laten) geven. De ziekenhuizen doen dit namelijk al enige tijd niet meer. Indien u daar prijs op stelt kan hij u daar bezoeken.
Indien u aan huis of ziekbed gebonden bent, kunt u de pastoor vragen de heilige communie te brengen en/of de ziekenzalving te bedienen.
De bediening van de doop en van de huwelijksinzegening, de viering van huwelijksjubilea en het houden van (jaar)gedachtenissen van overledenen kunt u aanvragen bij de pastoor.

Pastoor Leen Wijker

06 13 03 62 72 

of gebruik het contactformulier