Leerhuis

Enkele keren per jaar wordt in de gemeentezaal een leerhuisavond gehouden. Op deze avonden houdt de pastoor of een gastspreker een inleiding over een onderwerp. Iedereen is hierbij welkom, ook deelnemers van buiten de parochie. Voor data zie de agenda.