Doop, catechese, eerste communie, vormsel

Ouders kunnen hun kinderen in de gemeenschap van Gods volk, de kerk, doen binnenleiden door het sacrament van de doop.
Wanneer de kinderen ongeveer 12 jaar oud zijn, kunnen zij voor de eerste maal deelnemen aan de heilige communie. Voorafgaand hieraan ontvangen zij enige jaren catechese (lering). Dit omvat vooral bijbelse geschiedenis en inleiding in de liturgie.
Het vormsel wordt door de bisschop bediend aan jongeren vanaf circa 16 jaar en aan ouderen die dit sacrament willen ontvangen. Ook hieraan voorafgaand volgt men gedurende een bepaalde periode catachese.