Misdienaarsgroep

De parochie telt een groep misdienaars die bestaat uit volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Zij assisteren in toerbeurt per twee of drie bij de eucharistievieringen. Wil men misdienaar worden dan kan men zich hiervoor opgeven bij de pastoor.