Nieuws

Welkom

We zijn blij dat u onze website hebt gevonden en hopen u persoonlijk te ontmoeten als u onze kerk bezoekt. In het vieren en samenkomen …

Lees meer

Agenda

Eucharistieviering

2e zondag in de veertigdagentijd Lezingen: 1e lezing: 1 Koningen 19, 9-18 2e lezing: 2 Petrus 1, 16-21 Evangelie: Marcus 9, 2-10 De vieringen zijn … >>

Eucharistieviering

3e zondag in de veertigdagentijd Lezingen: 1e lezing:Exodus 20, 1-17 2e lezing: Romeinen 7, 14-25 Evangelie: Johannes 2, 13-22 De vieringen zijn ook te volgen … >>

Eucharistieviering

4e zondag in de veertigdagentijd Lezingen: 1e lezing: Jozua 4,19 – 5,1 en 5, 10-12 2e lezing: Efeziërs 2, 4-10 Evangelie: Johannes 6, 4-15 De … >>