Nieuws

Welkom

We zijn blij dat u onze website hebt gevonden en hopen u persoonlijk te ontmoeten als u onze kerk bezoekt. In het vieren en samenkomen …

Lees meer

Agenda

Eucharistieviering

5e Zondag van de veertigdagentijd Lezingen Ezech. 37, 1-3 (4-10), 11-14,  Rom. 8, 8-11,  Joh. 11 1-4 , (5-16), 17-41 De vieringen zijn ook te … >>

Open kerk

Elke woensdag vrije inloop met de mogelijkheid een kaarsje op te steken  gesprek en koffie. De open kerk wordt om 13.00 afgesloten met een meditatief … >>

Eucharistieviering

Palmzodag : begin van de Goede Week   Evangelie bij de palmwijding Matteüs 21, 1-11 1e lezing Jesaja 50, 4-7 Gradualepsalm 73, 13-20 2e lezing Filippenzen 2, … >>