De parochie

Wij zijn een open en levendige kerkgemeenschap in het centrum van Den Haag, waar iedereen welkom is. Ons kerkgebouw is te vinden in de Juffrouw Idastraat. Sommige van onze parochie zijn van huis uit Oud-Katholiek opgegroeid, anderen hebben later de Oud-Katholieke kerk mogen ontdekken en voelen zich thuis. Ieder kan en mag op zijn eigen wijze zijn/haar gelof en delen.

Voor sommigen is dat op de zondag bij de deelname aan de rijke liturgie, voor anderen bij de deelname aan andere activiteiten. We hopen dat deze pagina een uitnodiging mag zijn om eens te komen kijken, indien u wilt is er een plaats hier voor u, als ontdekker, als voorbijganger, als blijver. Wees dus welkom om eens, te komen, en te zien.

Gemeenteontmoeting

Elke zondag na de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken in de Caeciliakamer naast de kerk. Dit is tevens …

Lees meer

Pastoraal contact

De pastoor brengt geregeld uit eigen beweging een bezoek aan parochianen. U kunt echter altijd om een bezoek vragen en een afspraak maken. Bij opname …

Lees meer

Doop, catechese, eerste communie, vormsel

Ouders kunnen hun kinderen in de gemeenschap van Gods volk, de kerk, doen binnenleiden door het sacrament van de doop. Wanneer de kinderen ongeveer 12 …

Lees meer

Leerhuis

Enkele keren per jaar wordt in de gemeentezaal een leerhuisavond gehouden. Op deze avonden houdt de pastoor of een gastspreker een inleiding over een onderwerp. …

Lees meer

Misdienaarsgroep

De parochie telt een groep misdienaars die bestaat uit volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Zij assisteren in toerbeurt per twee of drie bij de …

Lees meer