Vieringen in de goede week

De Goede Week begint op Palmzondag (24 maart) met een palmprocessie en eucharistieviering om
de gebruikelijke tijd van 10:00 uur. Op woensdag is er om 19:30 uur een Eucharistieviering met
oliewijding (Chrismamis) in de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht, Een afgevaardigde van
onze parochie neemt de H. Oliƫn voor onze parochie in ontvangst. Op Witte Donderdag om 19:30 uur
is er een Eucharistieviering, op Goede Vrijdag om 15:00 uur een Gebedsdienst met Kruisverering en
op zaterdagavond 30 maart om 21:00 uur de Paaswake. Op eerste paasdag 31 maart vindt de eucharistieviering plaats om 10:30.

Let OP!

In de nacht van 30 op 31 maart wordt de klok een uur vooruitgezet,
Zie verder de agenda op de site.