Open Kerk

Iedere woensdag in de Veertigdagentijd zal de kerk van 10.00 uur tot 13.00 uur
open zijn voor inloop. U kunt een kaarsje aansteken , een gebedje doen, even op
adem komen of in gesprek gaan met de pastoor of parochiaan. Er is koffie en thee
aanwezig.
Rond 12 45 uur zal de open kerk afgesloten worden met een meditatief moment.