VASTENACTIE 2024

De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het  ESKULAYAN project van onze Filipijnse zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente.

Op de Filipijnen ontvluchten veel gezinnen de armoede in de plattelandsgebieden en hopen zij een beter leven te hebben in de grote stad. Maar voor de meesten komt deze droom niet uit. Er wordt geschat dat alleen al in Groot-Manilla vier miljoen mensen wonen, in geïmproviseerde huizen en hutten in de sloppenwijken van de stad en zonder enige infrastructuur. Veel ouders werken op stortplaatsen of in kleine fabrieken. Meestal is hun salaris niet voldoende om een ​​gezin te kunnen onderhouden. Daarom moeten kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen.

De jongens en meisjes verzamelen afval – meestal op blote voeten en met blote handen tussen glasscherven en scherpe metaaldelen. Zij zoeken naar materiaal waar ze nog wat geld mee kunnen verdienen maar worden daarbij blootgesteld aan stinkende en giftige dampen. De hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal; veel kinderen overlijden aan ziekte of vergiftiging.

Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manila hebben door het werken op de stortplaats geen tijd voor school en kunnen dus niet lezen of schrijven. Daarom werd in 2016 een mobiele school, de “School voor Bewustzijn en Vrijheid” als proefproject opgericht in een vissersdorpje in het zuiden van Manilla. Het idee van de initiatiefnemers van de mobiele school was om de school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en ze daarmee voor te bereiden op het naar een normale school gaan. Er werden bussen ingericht met meubels, boekenplanken en materialen zoals video’s en didactisch speelgoed.

Deze bussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken van Manilla. Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les in bestaande multifunctionele centra en bereiden de kinderen voor op een bezoek aan een normale school via op hun leeftijd afgestemde overbruggingscursussen. De kinderen leren niet alleen letters en cijfers maar ook welke rechten zij hebben en hoe belangrijk hygiëne en gezonde voeding voor hun ontwikkeling is. Ook de ouders worden hierbij betrokken. De kinderen worden getraind om commissies te vormen waardoor ze leren sociale relaties met anderen op te bouwen. De gezinnen worden aangemoedigd zichzelf te organiseren in basisgemeenschappen.

De kinderen krijgen op een speelse manier les omdat een speelse manier bijdraagt aan hun intellectuele en emotionele ontwikkeling. In de mobiele bibliotheek kunnen ze boeken, video’s en educatief speelgoed lenen. Ook leren ze hoe ze alleen of in een groep zelfstandig de leerstof van school kunnen verwerken en verdiepen. Minstens één keer per maand bieden de docenten een buitenactiviteit aan. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud van moestuinen die de meisjes en jongens onder begeleiding aangelegd hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd die door een aantal ouders bereid zijn met de groenten en het fruit uit de moestuinen.

Het goed functionerende proefproject van de mobiele school heeft de afgelopen jaren al 340 kinderen uit vier sloppenwijken in Manilla kunnen ondersteunen. Dit project wordt gesteund door Missie Sint Paulus die daarbij samenwerkt met de Duitse Oud-Katholieke kerk. Het streven is om de mobiele school in nog meer sloppenwijken in te zetten. Draagt u daar uw steentje aan bij?