Priesterwijding Marco Derks

Op zaterdag 28 januari 2023 zal de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet, diaken Marco Derks tot priester wijden. Derks werkt nu parttime in Gouda als assisterend pastor.

Foto: Jan-Willem Ardonne

Marco Derks (1980, Delft) werd op 27 maart 2022 door Mgr. Bernd Wallet tot diaken gewijd in de kerk van de H. Johannes de Doper in Gouda. Daar werkt hij parttime als assisterend pastor. Kort na zijn priesterwijding zal hij worden aangesteld als pastoor en daarmee pastorale eindverantwoordelijkheid dragen voor deze parochie.

De priesterwijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering met gedachtenis voor de H. Thomas van Aquino, een van de belangrijkste theologen uit de katholieke traditie. Theologie en wetenschap zijn ook voor Derks belangrijk. Naast zijn pastorale aanstelling werkt hij als secretaris en opleidingsmanager van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER). Ook schrijft en spreekt hij met enige regelmaat over onderwerpen op het terrein van religie, seksualiteit en gender. Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de beeldvorming over homoseksualiteit en christelijke religie in hedendaagse publieke debatten in Nederland. Sinds eind 2022 is hij toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie.

De wijding zal plaatsvinden tijdens een pontificale eucharistieviering op zaterdag 28 januari 2023 om 14.30 uur in de Ste Gertrudiskathedraal in Utrecht. Na de viering is er een receptie in het naastgelegen zalencentrum “In de Driehoek”. U bent van harte uitgenodigd de wijding bij te wonen. Ook kunt u de viering online volgen via https://youtu.be/VMxq2xenQNo.

Bericht overgenomen van oudkatholiek.nl