Nieuws

Welkom

We zijn blij dat u onze website hebt gevonden en hopen u persoonlijk te ontmoeten als u onze kerk bezoekt. In het vieren en samenkomen …

Lees meer

Agenda

Eucharistieviering

Palmzodag : begin van de Goede Week   Evangelie bij de palmwijding Matteüs 21, 1-11 1e lezing Jesaja 50, 4-7 Gradualepsalm 73, 13-20 2e lezing Filippenzen 2, … >>

Open kerk

Elke woensdag vrije inloop met de mogelijkheid een kaarsje op te steken  gesprek en koffie. De open kerk wordt om 13.00 afgesloten met een meditatief … >>