Agenda

Dienst van Schriftlezing en Gebed

17e zondag na pinksteren (22) Lezingen: Habakuk 3, 2 en 16-19; 2 Timoteus 1, 6-14 Evangelie: Lucas17,5-10 De viering is ook te beluisteren via :Oud-katholieke … >>

Eucharistieviering

Oogstviering Lezingen Deuteronomium 16, 13-15; 2 Korintiers 9, 6-15 De vieringen zijn ook te volgen op Oud-katholieke parochie H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag – … >>

Eucharistieviering

24e zondag na Pinksteren Lezingen :Genesis 32, 23-32; 2 Timoteus 3,14 – 4,5 Evangelie: Lucas 18,1-8 De vieringen zijn ook te volgen op: Oud-katholieke parochie … >>

Vespers

>>

Eucharistieviering

25e zondag na pinksteren Lezingen: Jeremia 14, 7-10, 19-22 2 Timoteus 4 6-8, 16-18 Lucas 18, 9-14 De vieringen zijn ook  te beluisteren via: Oud-katholieke … >>

Vespers

>>

Vespers

>>

Vespers

>>

Vespers

>>

Vespers

>>

Vespers

>>

Vespers

>>