Evenementen op Oud-Katholieke Kerk

Eucharistieviering

5e zondag na pinksteren Lezingen: Job 38, 1-18 2 Korintiërs 5, 14-21 Evangelie: Marcus 4, 35-41 : Oud-katholieke parochie H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag … >>

Eucharistieviering

6e zondag na Pinksteren Lezingen: Spreuken 3, 1-8 2 Korintiërs 8, 9-15 Evangelie Marcus 5, 22-43 Zie ook: Oud-katholieke parochie H.H. Jacobus en Augustinus Den … >>

Eucharistieviering

7e zondag na pinksteren Lezingen: Ezechiël 2, 1-7 2 Korintiërs 12, 1-10 Evangelie: Marcus 6, 1-6 U kunt de dienst ook volgen via: Oud-katholieke parochie … >>

Eucharistieviering

9e zondag na pinksteren Lezingen: Jeremia 23, 1-6 Efeziërs 2, 11-22 Evangelie Marcus 6, 30-44 : Oud-katholieke parochie H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag – … >>