Feestjaar 300-jarig bestaan kerkgebouw – Symposium ‘Samen voor het welzijn van Den Haag’

Dit symposium – Samen voor het Welzijn van Den Haag Wat kunnen kerken betekenen voor het samenleven in de stad – is georganiseerd ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum dat de Oud-katholieke schuilkerk in gebruik werd genomen.

Verschillende oecumenische organisaties geven een korte bijdrage over de vraag wat de kerk kan betekenen voor de stad.

Daarbij zal aan de orde komen:

  • Wat de roeping van de kerken is voor het welzijn van de stad
  • Wat de betekenis is van een aantal organisaties voor de stad
  • Waar de kerken zich toe laten uitdagen.

Op deze presentatie zal een panel (Aandachtscentrum, Straatpastoraat en de Havenkerk) reageren. Aansluitend kunnen deelnemers reageren. Als afsluiting van dit symposium is er een informele ontmoeting met glaasje en een hapje.

Datum: zaterdag 12 november 2022

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: Schuilkerk, Juffrouw. Idastraat 7

U kunt zich aanmelden bij leen.wijker@okkn.nl